Јавни оглас Одбора ФУП КМСЗТС I за 2016. годину за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре - чланове КМСЗТС. Захтеви се подносе у периоду од 21. марта до 04. априла 2016. године, на адресу Огранка КМСЗТС, из Јавног огласа. …


преузмите Оглас...

У "Сл. гласнику РС" бр 23/2016 од 7. марта 2016 године објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника o ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике ... 

опширније...

29.02.2016. и 01.03.2016.године у централној канцеларији Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије одржана су полагања лицених испита за чланове Коморе, који у процесу континуиране медицинске едукације нису стекли довољан број бодова за обнову лиценцe...

опширније...

Министар здравља је дана 18.01.2016. године донео Решење о образовању Комисије за безбедност здравствених радника... 

опширније...

Обавештење члановима КМСЗТС о полагању лиценцног испита... 

опширније...

Допис Министарства здравља у вези са полагањем лиценцног испита..

Преузето са сајта Лекарске коморе Србије...

опширније...


Писмa подршке:

Oтворено писмо  др Бранка Вујковића...

Kоморе биохемичара Србије...   

Опште болнице у Сремској Митровици...

УМСТ Јабланичког округа...Управни одбор КМСЗТС је на седници одржаној дана 12.12.2015. године донео Правилник о пружању помоћи члановима Коморе у случају учињење стручне грешке, који је ступио на снагу дана 24.12.2015.године, а примењиваће се почев од 01.01.2016. године... 

опширније...
Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити 

опширније...

Потписан је Меморандум о сарадњи Здравственог савета Србије и комора здравствених радника РС у процесу акредитације и праћења реализације КМЕ ...  

опширније...


Раднa верзијa Закона о систему плата запослених у јавном сектору

Раднa верзијa Каталога радних места у здравству...  Јавни оглас Одбора ФУП КМСЗТС III за 2015 г. за доделу средстава Пододбора ФУП-а Огранака КМСЗТС намењених за спровођење програма континуиране медицинске едукације медицинских сестара и здравствених техничара Србије. Захтеви се подносе у периоду од 15-30. октобра 2015. године, на адресу Огранака КМСЗТС Огранака КМСЗТС, из Јавног огласа...

преузмите ЈАВНИ ОГЛАС

Јавни оглас Одбора ФУП КМСЗТС III / 2015 г. за доделу средстава Пододбора ФУП-а Огранака КМСЗТС намењених за формално образовање чланова КМСЗТС. Захтеви се подносе у периоду од 15-30. октобра 2015. године, на адресу Огранака КМСЗТС, из Јавног огласа  .....

преузмите ЈАВНИ ОГЛАС

Закључци са TAIEX радионице одржане 15-16 септембра 2015. године на тему: ЕДУКАЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ И АКУШЕРСКИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ...

опширније...

Рeшење о образовању Радне групе за израду Предлога националне стратегије за сестринстви и бабиштво ...

опширније...


KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNICARA SRBIJE JE DANA 02.10.2015.GODINE UPUTILA MINISTARSTVU ZDRAVLJA RS I MINISTARSTVU DRZAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE REPUBLIKE SRBIJE PREDLOGE I SUGESTIJE NA TEKST RADNE VERZIJE KATALOGA RADNIH MESTA U ZDRAVSTVU, DA SE U KATALOGU PROPISU RADNA MESTA ZA MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE ZA KOJA SE ZAHTEVAJU VRSTE OBRAZOVANJA KOJA SU PROPISANA ZAKONOM O VISOKOM OBRAZOVANJU I PRAVILNIKOM O AKADEMSKIM, STRUCNIM I NAUCNIM NAZIVIMA...

Preuzmite:

Dopis  MINISTARSTVU ZDRAVLJA RS

Dopis 
MINISTARSTVU DRZAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE REPUBLIKE SRBIJE

МИНИСТАР ЗДРАВЉА ДОНЕО РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КОМОРАМА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА... 

опширније...

Од 15-16.септембра 2015. године у Хотелу Queens Astoria одржаће се друга ТAIEX радионица о образовању медицинских сестара и бабица: Појашњење образовања медицинских сестара и бабица у Србији- повезано са Директивама и правним тековинама Европске Уније пре усвајања Националног Плана... 

опширније...

19.08.2015. год.

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 31.12.2014. године (број: 153-02-4463/2014-01) у јулском року 2015. године Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 18.08.2016. године.

 Преузмите збирну табелу КМСЗТС...  

www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs...

30.07.2015. год. 

Представници свих комора‎ здравствених радника - лекара, фармацеута, биохемичара, стоматолога и медицинских сестара и техничара учествовали су у раду данашњег заседања Одбора за здравље и породицу Скупштине Србије, на позив председнице Одбора проф. др Славице Ђукић Дејановић.

снимак седнице...

 

опширније...

На позив министра здравља, 29.07.2015. године је у просторијама Министарства одржан састанак коме су присуствовали директори свих комора здравствених радника, министар и његов шеф кабинета. На састанку је разговарано о предлогу измена и допуна Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике и Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника, које доноси министар здравља…

опширније...

Mеморандум о сарадњи Привредне коморе Србије, Министарства здравља и   учесника медицинског система Србије... 

опширније...

Решење Министарства здравља Републике Србије о образовању Радне групе за израду Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике...

опширније...

На основу члана 11. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и Критеријума Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за непосредну , једнократну помоћ члановима КМСЗТС угроженим у поплавама 2014. године , и Одлуке Одбора ФУП КМСЗТС о расписивању Јавног позива, донетој на редовној седници одржаној дана 27.05.2015.г. ОДБОР ФУП КМСЗТС расписује ЈАBНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу финансијских средстава Фонда узајамне помоћи члановима КМСЗТС угроженим у поплавама 2014. године...

преузмите Оглас...

Збирна табела акредитованих програма континуиране едукације Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије у априлском року 2015. године …

 Преузмите збирну табелу КМСЗТС...  

www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs...

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ОГЛАСА II-2015.године за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а КМСЗТС намењених ФОРМАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ , односно за школовање чланова КМСЗТС на високим школама струковних студија, здравствене струке за школску 2015/2016 годину……

 

Преузмите измењени Оглас...


Допис Здравственог савета Србије упућен Комори медицинских сестара и здравствених техничара Србије 29.04.2015...

 

опширније... 

Решење Министарства здравља Републике Србије о образовању Радне групе за израду Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима Комора здравствених радника... 

опширније...

Поштовани чланови КМСЗТС,

У склопу свеобухватних припрема КМСЗТС за процес обнове лиценци односно релиценцирање, који ће започети крајем априла месеца 2015. године, унапређен је и ажуриран електронски Регистар КМСЗТС.
 
Чланови КМСЗТС сада могу да, на прегледнији и приступачнији начин, провере број бодова стечених кроз континуирану медицинску едукацију. Збир броја бодова из КМЕ је приказан и на нивоу лиценцних година и укупно у оквиру лиценцног периода. 
Да би сте проверили све своје податке потребно је да унесете ЈМБГ и свој идентификациони број. Уколико Вам затреба помоћ приликом приступа Регистру или при прегледу података можете се обратити стручној служби огранка у који сте уписани.


ПРОВЕРИТЕ БРОЈ БОДОВА...

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 31.12.2014. године (број: 153-02-4463/2014-01) у јануарском року 2015. године …

 Преузмите збирну табелу КМСЗТС...

Oдлука о акредитацији...

www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs...

Допис Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Лекарске коморе Србије, Коморе биохемичара, Фармацеутске коморе Србије и Стоматолошке коморе Србије упућен Министарству здравља 13.03.2015..  

опширније...

Примедбе на радну верзију Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о Коморамa упућенe од стране Савеза удружења здравствених радника Србије, Министарству здравља – Радној групи за израду Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о Коморамa  

опширније...

Интервју директорке Коморе медицинских сестра и здравствених техничара Србије за Гласник Лекарске коморе Србије  

опширније...

ОБАВЕШТЕЊЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРЕ - струковним медицинским сестрама и медицинским сестрама и здравственим техничарима који су завршили основне академске студије здравствене струке... 

опширније...

Обавеставамо чланове КМСЗТС да је Комора, дана 13.2.2015.године, упутила Министарству здравља РС и то асс. др Златибору Лончару, министру и др Татјани Рајовић, помоћнику министра захтев за добијање стручног мишљења да ли су испуњени законски услови за издавање лиценце здравственим радницима са стеченом дипломом студија првог степена- основних струковних и основних академских студија. Напомињемо да је дана 18.2.2015.г., овај захтев уручен лично, у просторијама Министарства здравља РС, и проф. др Драгани Јовановић, саветници министра…

Допис асс. др Златибору Лончару, министру

Допис др Татјани Рајовић, помоћнику министраПредставници Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Лекарске коморе Србије, Фармацеутске коморе Србије, Стоматолошке коморе Србије и Коморе биохемичара Србије су у име 140.000 здравствених радника Србије након састанака одржаних 03.02.2015. и 06.02.2015. год упутили Допис Министарству здравља Републике Србије …

опширније...

Ургенција за покретање поступка за измену и допуну Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, која је од стране КМСЗТС упућена Министарству здравља Републике Србије 16.12.2014. године…

 

опширније...

Захтев Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије да лицима која су завршила Вишу педагошку школу за економику и домаћинство са звањем виши нутрициониста- дијететичар омогући дошколавање ради стицања звања здравствене струке а на основу ког би се наведеним лицима дало право уписа у Именик чланова КМСЗТС, као и право на издавање лиценце од стране КМСЗТС …

преузмите Допис...

Предлог за измену и допуну Првилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007, 23/2009 и 40/2010) који је урађен од стране свих Комора здравствених радника које су основане на основу Закона о коморама здравствених радника и који је прослеђен надлежној служби Министарства здравља на разматрање и одлучивање. …

опширније... 


office@kmszts.org.rs
Теразије 27/II sprat, Стари град, 11000 Београд
тел/факс: 011/3562107
011/3562108
Текући рачун: 160-386068-52
Стандарди ЕУ
за професије мед 
сестара и бабица


Поштовани, на сајту Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије www.kmszts.org.rs од 14.01.2016. године можете се информисати о подацима из евиденције медицинских сестара и здравствених техничара Србије, чланoвa наше Коморе којима је издата лиценца односно одобрење за самостални рад.


Подаци који су постављени на сајт КМСЗТС су подаци из електронског регистра КМСЗТС. Сви чланови КМСЗТС су у законској обавези да свом огранку Коморе пријаве било коју промену података о променама које су битне за упис у именике које Комора води, као и о другим чињеницама из надлежности Коморе, у року од 30 дана од дана сазнања за те промене, па је правна претпоставка да су сви изложени подаци тачни. Молимо чланове КМСЗТС да доставе информацију стручној служби огранка Коморе, уколико је неки од података у евиденцији неажуран;


Запослени у Институту за трансфузију крви Србије прикључили су се у среду (13.01.2016.) у 13 часова акцији „Пет минута тишине за право на живот и рад“, којом желе још једном да, у име своје професије, свих колегиница и колега, изразе дубоку бол због губитка колегинице, медицинске сестре Љубинке Поповић, убијене док је обављала свој посао. Ово је био начин и да покажемо међусобну професионалну солидарност.


Управни одбор КМСЗТС је на седници одржаној дана 12.12.2015. године донео Правилник о пружању помоћи члановима Коморе у случају учињење стручне грешке, који је ступио на снагу дана 24.12.2015.год., а примењиваће се почев од 01.01.2016.год. погледајте ...


Објављен нови Правилник о полагању ЛИЦЕНЦНОГ ИСПИТА 

 погледајте ...


До сада на сајту

Тренутно на сајту

Имамо 31 гостију на мрежи