Штампа
ПДФ

24.02.2016. год

Позив и Конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности горива бр. 1.1.1./2016 за партије од 1. до 6 (за потребе службених возила КМСЗТС - центр.канц, ОВО, ОНИ, ОБГ, ОУЕ и ОКГ

опширније...