Штампа
ПДФ

Мед. сестре-техничари

 Профилски одбор медицинских сестара у примарној здравственој заштити:
1. Драгана Пендић, члан из Огранка Војводина,
2. Драгана Здравковић, члан из Огранка Ниш-председник,
3. Тања Туцаковић, члан из Огранка Крагујевац,
4. Весна Гргуровић, члан из Огранка Ужице,
5. Сњежана Лончар, члан из Огранка Београд.

II   Профилски одбор медицинских сестара у секундарној здравственој заштити:
1. Горан Мошић, члан из Огранка Београд-председник,
2. Лидија Кљајић, члан из Огранка Ниш,
3. Валентина Ракићевић, члан из Огранка Ужице,
4. Татјана Рајић Бабин,члан из Огранка Војводине,
5. Славица Ђорђевић, члан из Огранка Крагујевац.

III   Профилски одбор медицинских сестара у терцијарној здравственој заштити: 
1. Елизабета Ћирић, члан из Огранка Војводина-председник
2. Наташа Јевтовић, члан из Огранка Крагујевац,
3. Биљана Ћирић, члан из Огранка Ужице,
4. Душица Докмановић, члан из Огранка Ниш,
5. Надежда Јањић, члан из Огранка Београд.


Аутор: Administrator