Штампа
ПДФ

Одбор медицинских сестара у секундарној з.з.

Профилски одбор медицинских сестара у секундарној здравственој заштити:

1. Горан Мошић, члан из Огранка Београд-председник,

2. Лидија Кљајић, члан из Огранка Ниш,

3. Валентина Ракићевић, члан из Огранка Ужице,

4. Татјана Рајић Бабин,члан из Огранка Војводине,

5. Славица Ђорђевић, члан из Огранка Крагујевац.

Аутор: Administrator