Штампа
ПДФ

Одбор за образовање


Одбор за образовање:

1. Марина Ђорђевић, члан из Огранка Београд,

2. Анита Соколи-Вркић, члан из Огранка Војводина,

3. Драган Ристић, члан из Огранка Ниш,

4. Драгана Миловановић, члан из Огранка Крагујевац,

5. Љиљана Павловић, члан из ОгранкаУжица,

6. Радован Филић, члан из Огранка Косова и Метохија-председник.

Аутор: Administrator