Архиве

Филтер 

  • Јавна набавка 31.03.2017

    ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА бр. 1.2.1./2017 ГОРИВА - ЕВРО ДИЗЕЛА И БЕЗОЛОВНОГ МОТОРНОГ БЕНЗИНА БМБ 98 И БМБ 95 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ЗА ПОТРЕБЕ ...
  • Јавна набавка 2018

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВАИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку мале вредности горива бр....