Штампа
ПДФ

Одлука 205-71/18 од 04.07.2018.г. којом се допуњују резултати гласања за чланове IV сазива Скупштине КМСЗТС у преосталом делу... опширније...

РЕШЕЊЕ о именовању бирачких одбора за поновљене изборе 01.07.2018. год...опширније...

ЦИК  је на седници одржаној 22.06.2018. год  донео  ОДЛУКУ :  о делимичном утврђивању резултата гласања  за чланове IV сазива Скупштине КМСЗТС... опширније..

ОДЛУКА  ЦИК-а о понављању избора дана 01.07.2018.г. на бирачким местима број 34, 80, 83 и 86 и распуштању бирачких одбора на бирачким местима бр. 34, 80 и 86... опширније...

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ ЦИК КМСЗТС, дел.бр. 205/7/2018, од 28.05.2018. године, О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ПО ИЗБОРНИМ ЈЕДИНИЦАМА И АДРЕСА БИРАЧКИХ МЕСТА... опширније...

Обавештење члановима КМСЗТС о начину на који могу проверити на ком бирачком месту остварују право да гласају на дан избора дана 17.06.2018.г.и начину и року да изврше упис промена података у бирачком списку... опширније...

ОДЛУКА О  ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ ЦИК КМСЗТС, дел.бр. 205/7/2018, од 28.05.2018. године,  О ОДРЕЂИВАЊУ  БИРАЧКИХ МЕСТА ПО ИЗБОРНИМ ЈЕДИНИЦАМА И АДРЕСА  БИРАЧКИХ МЕСТА... опширније...

ОДЛУКА О  ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ ЦИК КМСЗТС, дел.бр. 205/7/2018, од 28.05.2018. године,  О ОДРЕЂИВАЊУ  БИРАЧКИХ МЕСТА ПО ИЗБОРНИМ ЈЕДИНИЦАМА И АДРЕСА  БИРАЧКИХ МЕСТА... опширније...

Решење о  проглашењу  укупног броја бирача који учествују на изборима  за чланове IV сазива Скупштине КМСЗТС... опширније...

РЕШЕЊЕ о утврђивању ЗБИРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА за избор чланова IV сазива Скупштине КМСЗТС... опширније,,,

ПОЗИВ ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ IV САЗИВА СКУПШТИНЕ КМСЗТС... опширније...

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ПО ИЗБОРНИМ ЈЕДИНИЦАМА... опширније...Аутор: Administrator