Print
PDF
15
April
2011

О нама

Koмора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (КМСЗТС) је независна, професионална организација, основана по Закону о коморама здравствених радника, у којој је чланство обавезно, а независност јој је гарантована самофинансирањем.

-Организационо КМСЗТС се састоји од 6 Огранака:

1. ОГРАНАК БЕОГРАД - Образован за град Београд - са седиштем у Београду

2. ОГРАНАК ВОЈВОДИНА - За управне округе: Јужнобачки, Западнобачки, Севернобачки, Јужнобанатски, Средњебанатски, Севернобанатски и Сремски - са седништем у Новом Саду.

3. ОГРАНАК НИШ - За управне округе: Нишавски, Зајечарски, Расински, Пиротски, Топлички, Јабланички и Пчињски - са седиштем у Нишу

4. ОГРАНАК УЖИЦЕ - За управне округе: Мачвански, Колубарски, Моравички и Златиборски - са седиштем у Ужицу

5. ОГРАНАК КРАГУЈЕВАЦ - За управне округе: Шумадијски, Подунавски, Браничевски, Борски, Поморавски и Рашки - са седиштем у Крагујевцу

6. ОГРАНАК КиМ - За управне округе: Косовскомитровачки, Пећки, Косовски, Косовскопоморавски и Призренски - са седиштем у Косовској Митровиц

КМСЗТС има јавна овлашћења, поверене послове који се односе на вођење именика свих здравствених радника са средњом,вишом и високом стручном спремом, издавање лиценце - дозволе за рад, њено обнављање и одузимање, доношење Кодекса професионалне етике, формирање судова части итд. До сада смо активирали сва јавна овлашћења и постали један од stakeholdera у здравственом систему Србије. Око 70.000 чланова има статус активних чланова и власници су лиценци које важе до 2015.год.

Ово је млада Комора која је почела са радом у 2006.год. а од 2009. је члан члан ФЕПИ-а (Федерација регулаторних тела ЕУ за медицинске сестре и бабице).

 

МОЖЕМО, УМЕМО, ХОЋЕМО И ЗНАМО КАКО СЕ МОГУ РЕШАВАТИ ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА НАШУ ПРОФЕСИЈУ

ОДГОВОРНИ СМО И ПОСТУПАМО ИСКЉУЧИВО ПО ЗАКОНУ

 

Author: Administrator