Print
PDF
18
April
2011

Међународна сарадња

 Generalna skupština FEPI-a održana je 19.05.2010.godine u Dablinu, u prostorijama irskog Regulatornog tela za sestre i babice ( An Bord Altranajs ). Kao sto je već najavljeno na predlog Upravnog odbora FEPI-a jedna od tačaka dnevnog reda je bila prijem Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije u punopravno članstvo ove velike evropske organizacije. Naša Komora je do sada imala članstvo u FEPI-u u statusu opservra ( posmatrača ) a na osnovu pravila ove organizacije, punopravno članstvo se dobijalo u roku od jedne godine, medjutim kako je KMSZTS ispunila sve uslove koje FEPI postavilo pri učlanjenju, upućen je zahtev UO FEPI-a za punopravno članstvo. Upravni odbor ove organizacije je doneo Odluku o prijemu srpske Komore i preporučio je Skupštini na usvajanje.

Sama sednicaje imala svečani karakter a za Odluku o prijemu KMSZTS glasano je jednoglasno. Tim je naša Komora postala deveta nacionlna organizacija u okviru FEPI-a pored Engleske, Irske, Italije, H rvatske, Grčke,Španije, Portugalije i Rumunije. Prema rečima direktorke FEPI-a dr Anne Carigy, Srbija predstavlja dobar primer jasnog opredeljenja nacionalnog regulatornoh tela prema evropskim integracijama i unapredjenju profesije na evropskom nivou. U drugom delu sastanka razmatrane su tehničke mogućnosti prerastanja FEPI-a u svetsku organizaciju jer su pored Amerike i Kanade koje već imaju status pridruženog člana, isti zahtev su uputile Australija i Kina. Kako predsedavajuć na sesiji Regulatornih tela tokom Panevropskog i Panhelenik kongresa u Grčkoj, direktor KMSZTS Dragan Šašić, je informisao članove Skupštine FEPI-a, da je Turska delegacije od Srbije zatražila informacije i pomoć oko ulaska u FEPI. Skupština je odlučila da se u Tursku uputi politički savetnik FEPI-a dr T. Koutroubas.

Povodom prijema Srbije FEPI, domaćini su organizovali svečenu večeru u nacionalnoj rezidenciji Irske Vlade u Dablinu.

U okviru boravka u Irskoj naša delegacija je prisustvovala Nacionalnoj konferenciji irskog Regulatornog tela koja je bila posvećena bezbednosti pacijenta. Potom i seminaru o Evropskim institucijama i načinu donšenja Odluka u okvitu ovih institucija a direktor Dragan Šašić je učestvovao na sednici Radne grupe za obrazovanje, edukaciju i kompetencije EU.


 Српска Комора медицинских сестара и здравствени техничара, имала је част да    по други пут буде учесник овог конгреса. Панхеленик и Паневропски конгрес одржан је од  30.априла до 3.маја у Грчкој. Директор Коморе медицинских сестара и здравствени техничара  Србије, Драган Шашић је имао велику част и задовољство да се одазове позиву  организатора,и да отвори овај престижни конгрес. Око три хиљаде медицинских сестара и  техничара је током 4 дана, обрадило преко 300 тема из разних области здравствене неге, док  је у другом делу сесије могло да присуствује предавањима из области регулаторних тела. Током састанака посвећених регулаторним телима ЕУ, којима је преседавао директор наше    Коморе Драган Шашић и директор ФЕПИ-а, др. Anne Carigy, дискутовало се о развоју  регулаторних тела кроз ФЕПИ, развоја ФЕПИ-а у светску организацију, појединим аспектима  директиве 2005/36/ECC као и представљању будућих чланова ФЕПИ-а. У име директора CEPLISA ( Асоцијација интелектуални и либералних професија ЕУ ), др. Тхеодораса Коутроубаса, предавање о овој асоцијацији, њеним циљевима и пројектима је одржао Драган Шашић, који је на крају излагања закључио, да је питање дана када ће српске сестре и техничари са високим образовањем ући у ову асоцијацију.


Директор KMСЗТС, Драган Шашић је присуствовао састанцима Радне групе ФЕПИ –а за едукацију, обуку и компетенције медицинских сестара и бабица ЕУ ( као стални члан ) у Даблину од 21. до 24. јуна 2009. године.
Састанцима су поред председавајуће гђе Аnne-Mary Rayan присуствовали и представници Велике Британије, Ирске, Италије, Бугарске, Хрватске и Србије.
Током састанака највећа пажња је посвећана проблемима везаним за признавање диплома сестара које одлазе на рад у иностранство и њиховој додатној едукацији. Представници Велике Британије и Ирске су изнели примере из праксе у својим земљама где је поред неопходне додатне едукације неопходно положити и испит из енглеског језика који је елиминациони. Проблем је евидентан на територији целе ЕУ и ФЕПИ ће покушати да постави правни оквир за све земље чланице, који би био обавезујући. На тај начин Пројекат “ Зелена карта “ који ФЕПИ спроводи у сарадњи са Европском комисијом, имао би реалне шансе да за живи у скорије време. Слободно кретање и рад здравствених професионалаца на територији свих земаља чланица ФЕПИ-а ( Пројекат“ Зелена карта “ ) мора имати ову правну регулативу али је потребно урадити анализу система школовања и поставити минимум стандарда за поједине професије.
Трећег дана састанка одржана је и званична посета ирском Регулаторном телу за медицинске сестре и бабице, где су размењена искуства из рада обе Коморе а разговарано је и о унапређење будуће сарадње. Током посете директор Шашић је званично позвао представнике Ирске да током септембра или октобра месеца ( тачан датум ће бити накнадно утврђен) посете Србију и представе резултате и организацију ове иначе врло поштоване Коморе ФЕПИ-а.

Међународна сарадња Коморе медицинских сестара и здравствених техничара се наставила интезивно и током Маја месеца. Наиме, на позив Е.Н.Е. (Регулаторно тело медицинских сестара Грчке), Драган Шашић, директор КМСЗТС, био је почасни гост али и учесник на II Панхеленик и I Паневропском састанку регулаторних тела ЕУ, који је одржан на Родосу

 Током првог дана на Конгресу је одржан, и први састанак са представницима Борда директора ФЕПИ-а, где је званичном представнику Србије-директору наше Коморе господину Шашићу, предочена понуда да се КМСЗТС прими у ФЕПИ од јуна 2009. године али у својству придруженог члана у трајању од годину дана, а потом би се овај статус променио у пуноправно чланство. Иако је током посете политичког саветника директора ФЕПИ-а, др Теодораса Коутрубаса, Комори медицинских сестара и здравствених техничара Србије , најављено пуноправно чланство, одлука која је донета да Комора буде придружени члан је образложена, да је то статутарна процедура ФЕПИ-а и да се одлуке које се доносе у ФЕПИ-у доносе концезусом а не прегласавањем и да је Борд директора донео овакву одлуку једногласно. Ова одлука треба да буде потврђена у Мадриду средином јуна, након пристанка Коморе на овај статус. За пријем у ФЕПИ поднет је захтев и Кипра и он ће бити на реду за пријем након Србије. У каснијем разговору са председницом Хрватске коморе сестара и бабица г-ђом Шимунец, истакнуто је да је то иначе пракса у ФЕПИ-у и да се овај период користи за едукацију нове чланице са правним актима и механизмима у ФЕПИ-у и комисијама ЕУ а једини бенефит од чланства ће имати професија
Разматрана је и актуелна проблематика ФЕПИ-а као и сви аспекти предстојећих избора у ФЕПИ-у. Свечаном отварању скупа је присуствовао и велики број политичара као и представници бројних министарстава Грчке. Током церемоније отварања Конгреса обратила се председник ФЕПИ-а проф Лоренада Сассо, а потом представници Шпаније, Србије, Ирске, Румуније и Кипра. Драган Шашић, директор КМСЗТС у поздравном говору је представио нашу Комору и њене тежње ка унапређењу професије. Радни део скупа се одвијао кроз две одвојене сесије: стручна тематика и друга која је била посвећена законској регулативи различитих земаља. Предавање о планираним активностима промене законске регулативе у земљама ЕУ као и представљање нове регулативе ЦЕПЛИС -а (ЕУ Влада за слободне професије) названа " зелена карта " изазвало је доста пажње свих присутних као и разне коментаре везане за људске ресурсе и миграцију кадрова. Предавачи су били проф. Лоренада Сассо, Anne Carrigy, Anne-Marie Ryan, Dr Theodoras Koutroubas, Sofia Ziga i dr Maximo Gonzales Jurado.
Одржани су и састанци Комисија чији је задатак био, избор најбољег рада Конгреса, као и доношење закључака. Како г-дин Шашић истиче имао је велико задовољство да учествује у раду научног Одбора, што уједно представља својеврсни вид признања стручности српских сестара и техничара, како су у уводном делу нагласили Грчки домаћини. Током боравка организован је и обилазак острва Родос, где су домаћини истакли његову дугу и бурну историју. Одржан је и састанак са представницима Е.Н.Е. где су договорени правци сарадње ове две Коморе и то: техничка сарадња између ових комора и размена у области КЕ. Препоручено је да се обавља размена учесника стручних скупова али са статусом тзв. ВИП учесника са бенефитом у смислу финансија ( визне олакшице, јефтиније котизације, хотелски смештај, превођење итд), јер тада скупови добијају виши ранг а учесници више бодова. Такође је предвиђено да се обавља размена у смислу едукације на радном месту као и препоруке за студијска путовања. Договорено је да се детаљи разраде на следећем састанку у јуну месецу, одмах након завршетка избора у ФЕПИ-ју а да се место састанка накнадно договори.
 Након овог састанка , директор Шашић је присуствовао затварању стручног скупа, а како истиче био је изненађен позивом да јавно изнесе мишљење о Конгресу и да га уједно затвори. Тада су и проглашени најбољи радови у више категорија и сви су финансијски награђени. Како је најављено свечана инагурација српске Коморе медицинских сестара и здравствених техничара у чланство ФЕПИ-а је предвиђена за 17.јун ове године у Мадриду. Скупштина КМСЗТС је на седници одржаној 27.05.2009. године донела Одлуку о придруживању КМСЗТС у ФЕПИ

 


КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ ПРИМЉЕНА У ФЕПИ ( Федерацију Комора медицинских сестара и бебица ЕУ )
 На званичном заседању Управног одбора ФЕПИ –ја, одржаном 17.06.2009. године у Мадриду, Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије примљена је у Федерацију Комора медицинских сестра и бабица ЕУ ( ФЕПИ ).
Наша Комора је 22. земља чланица, која на територији ЕУ представља Регулаторно тело за 1,7 милиона здравствених професионалаца.
Нашу делегацију на овом састанку чинили су директор КМСЗТС, Драган Шашић, председница Скупштине КМСЗТС Надица Икић и преводилац Душан Јевтић. 
Сви правни акти и документа везани за рад ФЕПИ –ја у најкраћем временском року ће бити преведена и доступна свима на сајту Коморе у секцији ФЕПИ.
Делегација се захваљује свима који су послали телеграме и е-мејлове подршке и честитке за овај велики пројекат који је наша Комора реализовала.

 Успостављање међународне сарадње Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије је један од приоритетних задатака, а то управо потврђује и пријем који је приређен у седишту Централе Коморе у Београду, директору ЕПБЦ, Фернанду Мендесу, истакла је председница Управног Одбора КМСЗТС Љубица Чешљар овом приликом.
Директора ЕПБС, Фернанда Мендеса и делегацију УЛТС, господина Предрага Радића и Ивану Стојић примила је делегација српске Коморе, председница Управног Одбора Љубица Чешљар, председница профилског Одбора лабораторијских техничара КМСЗТС, Олга Панић, члан овог Одбора Горан Стаменковић и ПР Коморе Дијана Јовићевић. 

Током радног састанка господин Мендес је упознат са радом Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, структуром чланства , могућностима унапређења сарадње, системом школовања лабораторијских техничара и технолога као и усклађивању са Болоњским системом школовања овог профила здравствених радника. УЛТС је постао опсервер тј. има статус посматрача у чланству ЕПБС-а током две године рекао је председник Удружења лабораторијских техничара Србије, Предраг Радић и то истакао као значајан корак ка пуноправном чланству Европске асоцијације професионалаца у лабораторијској биомедицини.
Циљ посете директора ЕПБС, Фернанда Мендеса је, како је он истако, увид у едукацију, образовање, организацију и статус техничара и технолога лабораторијске медицине у Србији. 
Председница Управног Одбора КМСЗТС Љубица Чешљар је још једном истакла шта је Комора урадила по плану међународне сарадње и подсетила на посету политичког саветника председника ФЕПИ, др Теодороса Коутробаса и најаву да ће КМСЗТС у јуну месецу постати пуноправни члан ФЕПИ-ја. У прилог томе је истакнута чињеница да је директру КМСЗТС, Драгану Шашићу упућен позив од грчке Коморе медицинских сестара и бабица , да постане почасни члан и да се обрати на II Пан- Хеленик и I Европској конференцији, која ће бити одржана на Родосу од 12. до 15. маја ове године. Гости су упознати са успостављањем сарадње са Комором медицинских сестара и бабица Словеније. 
Делегација је разговарала и са државним секретаром Министарства здравља Републике Србије, др Жељком Милошевићем, који је изразио задовољство успостављањем сарадње на свим нивоима. Др Милошевић је такође истакао да је ресорно Министарство здравља препознало проблеме што брже и ефикасније имплементације Болоњског процеса и најавио интезивну сарадњу са Министарством за просвету и образовање Републике Србије.


 У организацији Удружења медицинских сестара и здравствених техничара интезивних нега, анстезије и реанимације Србије, делегација КМСЗТС , Драган Шашић, Љубица Чешљар, Бранка Мирић, Тања Ракић, Гордана Драгошев, била је у првој званичној посети Комори медицинских сестара и бабица Словеније.
Први радни састанак је одржан у седишту Коморе у Љубљани. Директор КМСЗТС Драган Шашић и члaнови делегације разговарали су са председницом Коморе медицинских сестара и бабица Словеније Даринком Клеменц и извршном директорицом словеначке Коморе Моником Ажман о успостављању пословне сарадње К омора.
Захваљујући сарадњи УНИАРС-а и Секције интезивне неге, анестезије и трансфузије Словеније уследио је и званичан позив Комори медицинских сестара и здравствених техничара Србије да посете Словенију.
Разговарано је о организацији и правним актима Комора, о процесу лиценцирања, континуираној едукацији, о улоги Комора при формирању система образовања медицинских сестара и бабица и упоређивани су јавна овлашћења и поверени послови. 
Делегација је посетила Универзитетски Клинички центар Љубљана а разговарано је и са менаджментом ове интитуције. 
Директор директората Министарства здравља Словеније прим. др Јанез Ремшкар и државна подсекретарка за здравствену негу, магистар Зденка Тичар приредили су пријем за српску делегацију. Програмски задаци и активности Министарства здравља Словеније и успостављање пуне сарадње са Комором медицинских сестара и здравствених техничара Србије били су тема разговора. Овом приликом прим. др Јанез Ремшкар је изразио захвалност представницима Комора због успостављања успешне сарадње и прве званичне разговоре оценио успешним. 
Како је Словенија чланица ЕУ, указано је на искуства и проблеме приликом усклађивања прописа са законском регулативом Европске Уније.
Оно што је импресионирало српску делегацију је висок степен сарадње Министарства здравља Словеније са Комором медицинских сестара и бабица Словеније, која може послужити као позитиван пример. Наиме, за сваки пројекат, избор радних тела и решавање актуелне проблематике тражи се мишљење Коморе.
Директор КМСЗТС Драган Шашић посебно се захвалио председници УНИАРС-а Гордани Драгошев, као и Даринки Клеменц, Моники Ажман, Зорици Кардош и Ирини Хајдаревић-Бурчек.


 У оквиру протокола службене посете политичког саветника председника ФЕПИЈА , нашу Комору је посетио Др Димитрос Коутрубас и одржао два састанка са представницима КМСЗТС. 
У оквиру првог састанка Др Коутрубас се састао са директором КМСЗТС Драганом Шашићем и том приликом се разговарало о техничким могућностима учлањења наше Коморе у ФЕПИ. Др Коутрубас је изразио задовољство организацијом КМСЗТС , правним актима, као и променама у школовању медицинских сестара и бабица - преласка са вишег на високи ново школовања.
Као што је и сам Др Коутрубас изложио државном секретару за здравство Др Жељку Милошевићу приликом пријема уваженог госта Министарству здравља Републике Србије, очекивани пријем наше Коморе у ФЕПИ као и свечана церемонија би требала бити одржана у току јуна месеца у Бриселу. 
У току другог радног састанка, Др Коутрубас се састао са председницима ИО Огранака , председником Скупштине и председником УО КМСЗТС. На састанку су презентоване активности ФЕПИЈА на спровођењу нове законске регулативе којом би се побољшао правни статус медицинских сестара и бабица у ЕУ, промени статуса пацијената у оквиру медицинских тимова , прилагођавању и унапређењу Етичког Кодекса стандардима ЕУ и тд. . . Састанак је протекао у пријатној и срдачној атмосфери , а Др Коутрубас је дао одговоре на бројна питања која се тичу разлика у законодавству ЕУ и Републике Србије.
На крају састанка Др Коутрубас је истакао да не постоје препреке које би ометале улазак КМСЗТС у ФЕПИ, и да је тај догађај предвиђен за јун 2009. године.

Author: Administrator