Print
PDF
19
April
2011

Мед. сестре-техничари

За председнике и чланове Стручно профилских одбора КМСЗТС изабрани су следећи кандидати:

Профилски одбор медицинских сестара у примарној здравственој заштити:

Снежана Малешев, делегат из Огранка Београд, - председник,

Драгана Адамовић, делегат из Огранка Војводина,

Наташа Гајић, делегат из Огранка Крагујевац,

Јасмина Миленковић, делегат из Огранка Ниш,

Драган Спасенић, делегат из Огранка Ужице,

Предраг Китановић, делегат из Огранка Косово и Метохија.Профилски одбор медицинских сестара у секундарној здравственој заштити:

Оливера Милановић, делегат из Огранка Београд, - председник,

Софија Антонић, делегат из Огранка Војводина,

Банина Љајић, делегат из Огранка Крагујевац,

Чедомирка Станојевић, делегат из Огранка Ниш,

Славица Савић, делегат из Огранка Ужице,

Владица Симић, делегат из Огранка Косово и Метохија.


 


Профилски одбор медицинских сестара у терцијарној здравственој заштити:

Небојша Денић, делегат из Огранка Београд,

Милица Туцић, делегат из Огранка Војводина, - председник,

Јованка Оташевић, делегат из Огранка Крагујевац,

Весна Гласновић, делегат из Огранка Ниш,

Љиљана Дивнић, делегат из Огранка Ужице,

Драган Ристић, делегат из Огранка Косово и Метохија.Профилски одбор медицинских сестара у предшколским установама:Профилски одбор медицинских сестара - бабица:

Весна Антовић, делегат из Огранка Београд, - председник,

Сенка Дамњановић, делегат из Огранка Крагујевац,

Александра Стојиљковић, делегат из Огранка Ниш,

Ирена Поповић, делегат из Огранка Војводина.


 


Профилски одбор медицинских сестара – стоматолошке сестре:

Весна Здравковић, делегат из Огранка Војводина,

Гордана Кеџић, делегат из Огранка Крагујевац.
Author: Administrator