Print
PDF
19
April
2011

Радиолошки техничари

Чланови одбора :

Биљана Ивковић, делегат из Огранка Београд,

Снежана Петковић, делегат из Огранка Крагујевац,

Иван Милошевић, делегат из Огранка Ниш,

Предраг Миливојевић, делегат из Огранка Ужице – председник,

Жарко Јовановић, делегат из Огранка Косово и Метохија.

Author: Administrator