Print
PDF

Закон о Коморама

Статут коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

Статут КМСЗТС- english version

Етички кодекс

Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце здр. радницима

Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравcтвене сараднике

Правилник о дисциплинском поступку пред дисц. тужиоцем

Правилник Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС

Oбразац Фонда узајамне помоћи за доделу финансијских средставаЗакон о изменама и допунама Закона о здравственој заштитиСписак докумената потребних за упис у КМСЗТС


Захтев за упис 

Захтев за издавање решења о лиценци страна 1

Захтев за издавање решења о лиценци страна 2

Захтев за продужење рока за обнављање лиценце
Документа потребна за акредитацију Програма Континуиране едукације

Пријава за курс, симпозијум, конгрес - eng

Нови формулар за пријаву конгреса, симпозијума или курса за акредитацију 

Нови формулар за пријаву стручног састанка за акредитацију 

Нови формулар за пријаву теста за акредитацијуОДЛУКЕ

Одлука о избору председника и чланова стручно -профилских одбора
Одлука о избору председника и чланова суда части првог степена
Одлука о избору председника и чланова суда части другог  степена
Одлука о избору дисциплинског тужиоца и заменика дисциплинског тужиоцаAuthor: Administrator