Print
PDF
20
April
2011

Одлука о акредитацији програма КЕ

01.03.2011.год

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05) Здравствени савет Републике Србије је донео 

О Д Л У К У
о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 17.12.2010. године (број: 153-02-4246/2010-02) у јануарском року 2011. године

Преузмите: 
Одлука о акредитацији програма континуиране едукације- јануар 2011
Табела акредитованих програма континуиране едукације КМСЗТС- јануар 2011  
Табела акредитованих програма за здравствене сараднике- јануар 2011


 На основу члана 154. став 2. т.6 Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси 

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) НАКНАДНО приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања у децембру 2009. године, који су накнадно допуњени или разматрани на основу приговора на одлуку Здравственог савета од 29.10.2010.

преузмите:  >>одлуку о акредитацији<< накнадно приспелих програма  и >>TABELE  накнадно <<акредитованих програма:

Одлука
Број: 153-02-
3968/2010-02
Датум: 
29.10.2010.године
Б е о г р а д

 На основу члана 154. ст. 2. т.6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Републике Србије је донео 

ОДЛУКУ 

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 4.12.2009. године (број одлуке: 153-02-2112/2009-02) у септембарском року 2010. године 

преузмите:  одлуку о акредитацији програма  и табеле акредитованих програма:

Коморе мед.сестара и здр.техничара,  Фармацеутске коморе Коморе биохемичара Лекарске комореСтоматолошке коморе


Одлука

Број: 153-02-3144/2010-02

Датум: 01.09.2010.године

Б е о г р а д

На основу члана 154. ст. 2. т.6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Републике Србије је донео 

О Д Л У К У 

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 4.12.2009. године (број одлуке: 153-02-2112/2009-02) у јулском року 2010. године.

опширније
преузмите табелу

Одлука

Број: 153-02-3143/2010-02

Датум: 01.09.2010.године

Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. т.6 Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси  

О Д Л У К У 

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) НАКНАДНО приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања у децембру 2010. године, који су накнадно допуњени или разматрани на основу приговора на одлуку Здравственог савета од 18.5.2010.
опширније
преузмите табелу


На основу члана 154. ст. 2. т.6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Републике Србије је донео 

                                                О Д Л У К У
о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 
4.12.2009.године (број одлуке: 153-02-2112/2009-02) у априлском року 2010. године

опширније

преузмите табелу  


Oдлука Здравственог савета Србије бр153-02-371/2010-02 од19.02.2010.године) о акредитацији програма континуиране едукације  ТАБЕЛА АКРЕДИТОВАНИХ ПРОГРАМА КЕ ( преузмите)

Author: Administrator