Штампа
ПДФ
Збирна табела акредитованих програма континуиране едукације (број: 153-02-2506/2017-01) у ОКТОБАРСКОМ   року 2017. године
Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 18.11.2018. године. 


опширније на сајту  Здравственог савета Србије

Збирна табела акредитованих програма континуиране едукације (број: 153-02-2506/2017-01) у ЈУЛСКОМ   року 2017. године
Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 19.08.2018. године. 


опширније на сајту  Здравственог савета Србије


Збирна табела акредитованих програма континуиране едукације (број: 153-02-1697/2017-01) у АПРИЛСКОМ   року 2017. године
Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 19.05.2018. године. 
Збирна табела акредитованих програма континуиране едукације (број: 153-02-489/2017-01) у ЈАНУАРСКОМ   року 2017. године
Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 03.03.2018. године. 


Аутор: Administrator